Samma datum men ny plats
BTIs tredje kongress kommer fortfarande att hållas på samma datum men platsen kommer att ändras. WTO kommer att hålla sin 9 ministerkonferens i Denpasar, Indonesien under samma vecka i December 2013 som BTIs kongress.

BTI tvingas att ändra platsen för kongressen på grund av stora logistiska problem och de ökade säkerhetskraven (15.000 delegater kommer att befinna sig inom ett 2 kvadratkilometer stort område där WTO kommer att upprätta sin säkerhetszon) samt försvårande visumregler (Indonesiens regering har meddelat att man kommer vara mer strikt med att bevilja visum för att öka säkerheten).

BTI undersöker nu flera olika alternativ baserat på pris, tillgänglighet samt betydelse för den lokala fackföreningen.

Världsrådet som möts den 16 November 2012 kommer att fatta beslut om var kongressen kommer att hållas. En ny inbjudan kommer att sändas ut till er direkt efter världsrådsmötet och allmänheten kommer samtidigt att meddelas.