BTI skickar ut inbjudan till kongressen i Bangkok
BTI kontoret i Geneve har den här veckan skickat ut inbjudan till världskongressen till samtliga medlemsförbund. Inbjudan kommer i både elektronisk form samt med posten. Världsstyrelsen beslutade i November att kongressen kommer att hållas i Bangkok, Thailand under temat: "Arbeten åt alla. Rättvisa åt alla. Fackföreningar gör det möjligt".

I inbjudan nämns följande viktiga datum:The invitation includes deadlines refering to the submission of contributions to the

  • 15 April: Ändringsförslag till strategiplanen

  • 15 Juni: Motioner till kongressen

  • 15 Juni: Nomineringar

  • 15 Juni: Ändringsförslag till stadgarna


  • I inbjudan ber vi även förbunden att snarast möjligt skicka oss namn och e-postadresser på samtliga deltagare i er delegation till följande adress 2013@bwint.org. Vi kommer sedan att skicka ut individuella länkar till websidan för registrering till kongressen.