Kongressprogram
Det kommer under veckan att äga rum flera möten och sidoevenemang i samband
med kongressen

 • 1 december
  14:00 - 18:00 Internationella Kvinnokommittéen
  Temaforum: Jämställdhet

 • 2 december
  9:00-12:30 Regionalkommittéer

  14:00 - 18:00 Regionalt temaforum

 • 3 december
  9:00-12:30 Världsstyrelsen
  14:00 - 18:00 Världsrådet
  Välkomstdrink

 • 4 december
  9:00 Världskongressen

 • 5 december
  9:00 Världskongressen
  Världsrådet
  Kongressmiddag

  OBSERVERA att inga kongresshandlingar kommer att skickas ut per post och inte heller delas ut i Bangkok. Ombuden ombeds komma till kongressen med en egen uppsättning kongresshandlingar.

  Deltagarna får namnskyltar när de registrerar sig i kongresscentret. Av säkerhetsskäl måste
  namnskyltarna alltid bäras synliga under vistelse i kongresscentret.