Pass- och Visuminformation
Personer som besöker Thailand (som affärsresenärer eller turister) måste ha ett giltigt pass som gäller i minst sex månader efter utresedatum. Passet måste medföras hela tiden i Thailand och ha minst tre blanka sidor. Delegaterna ombeds skicka in en kopia av sina giltiga pass till respektive regionalkontor per e-post eller fax.

Eftersom besöksreglerna för turister och mötesdeltagare till Thailand kan komma att ändras utan föregående varsel, bör ombuden själva kontrollera bestämmelserna innan de reser hemifrån. I guiden hittar du särskilda webbsidor med denna information. Av guiden framgår också att vissa delegater, beroende på nationalitet och/eller vistelselängd kan ha rätt till undantag från visumkrav eller Visum vid inresa. Vi ber dig kontrollera grupperna i detta kapitel noga.

Behöver du hjälp med din visumansökan ber vi dig snarast möjligt kontakta ditt regionalkontor. Att ansöka om visum kan vara en långdragen process.

Som delegat bör man också tänka på att utländska medborgare som reser in i Thailand måste ha med sig en reskassa som är tillräcklig för den tid de avser att vistas i landet. För resande som fyllt 1 år och som anländer från länder med risk för gula febern-smitta, och för alla resenärer som har passerat via en flygplats i ett land där det råder risk att smittas av gula febern krävs ett certifikat.