Medlemsförbunden uppmanas att sända kvinnliga ombud till den 3:e Världskongressen
BTI:s 3:e Världskongress under devisen “Jobs for All, Justice for All: Unions Make a Difference,” som äger rum i Bangkok, Thailand den 4-5 december 2013, närmar sig raskt. Men vi har ännu inte nått vårt mål med 30 % kvinnliga deltagare. Därför vill jag uppmana alla våra medlemsförbund att se till att även inkludera kvinnliga deltagare i sina delegationer till kongressen och att vidta allvarligt menade åtgärder för att skapa jämlikhet mellan könen och stärka kvinnornas inflytande.

Vid sidan av kongressen kommer BTI att anordna ett globalt temaforum om jämställdhet som planeras äga rum den 1 december och där fokus skall ligga på den inbyggda länken mellan jämställdhet och kongresstemat. Detta jämställdhetsforum skall ge tillfälle för kvinnliga ombud från alla regioner att ta upp för dem viktiga frågor som påverkar kvinnor inom BTI:s branscher. Målet är att utveckla en global BTI-kampanj för jämställdhet mellan könen och bygga grunden för en global BTI-konferens för kvinnor 2014.