UPPDATERING: 50 dagar kvar till kongressen
När 50 dagar återstår till kongressen vill sekretariatet komma med en liten uppdatering om deltagarna, medlemsförbundens bidrag och inlägg och litet allmänt om kongressförberedelserna.

BTI:s 3:e Världskongress ser ut att bli ett omfattande evenemang, för vi har kunnat konstatera att intresset är stort. Hittills har 640 ombud och 48 observatörer från andra global unions, socialpartner, solidaritets- eller systerorganisationer anmält att de kommer. Det är också många kvinnor som anmält sig, 144 kvinnliga deltagare, medan ungdomarna har cirka 50 representanter. Räknar man in den personal som hjälper till på kongressen, tolkar och övriga gäster så kommer vi upp i nästan 850 personer totalt.

Under tiden har över 100 förbund skickat in sina nomineringar till presidiet och revisionsutskottet – ett bevis på det politiska intresset bland våra 333 medlemsförbund.

Vi förväntar oss livliga och engagerade debatter, då det kommit in 21 resolutioner. De frågor som kommer att debatteras handlar om allt från BTI:s strategiska, organisatoriska satsning på policyn visavi Kina till viktiga frågor som kräver prioriterade aktioner, t.ex. när det gäller Qatar, dåligt uppträdande från vissa MNC:s sida, skogscertifiering, kvinno- och ungdomsfrågor, kränkningar av arbetarnas rättigheter i Fiji liksom av migrantarbetarnas rättigheter.

De möten som äger rum före kongressen kommer att bidra till en skärpning av BTI:s politik och aktioner, det kommer att äga rum ett globalt jämställdhetsforum och fyra (4) temaforum under rubrikerna multinationella företag, migration, sysselsättning samt fackliga rättigheter och demokrati.

Dagordningen för kongressen, som följer bestämmelserna i stadgarna, börjar ta form och två temapaneler har redan bemannats med framstående talare som borgar för att det blir ett dynamiskt tankeutbyte. De stadgeenliga utskotten har tillsatts, vilket innebär en garanti för att beslutsfattandet och valen fungerar på ett smidigt sätt.

Den globala solidariteten är också i högsta grad levande: tolv organisationer har bidragit med resekostnadsbidrag för 25 ombud. Bland givarna återfinns bl.a. JAC Japan, OGBH Österrike, SYNA och UNIA Schweiz, Rakennusliitto Finland, BAT KARTEL Danmark, FNV Bouw och CNV Vakmensen Nederländerna, den nordiska federationen NBTF, Industri Energi och Fellesforbundet Norge samt ACV Belgien.

Regionalkontoren är också i färd med att förbereda sina utställningar där de kommer att presentera sin verksamhet under den gångna kongressperioden. Tack vare de olika solidaritets- och stödorganisationerna (SSO) har våra regioner kunnat påverka arbetarnas liv och samtidigt öva inflytande på arbetsmarknadens ramvillkor i olika länder. Under kongressveckan kommer det att bli rikligt med möjligheter att samtala med andra ombud om deras kamp, deras insatser, låta deras fanor vaja och ta del av deras dokument.

Vi bygger solidaritet och gör jobb och rättvisa möjliga – hela vägen till Bangkok och därefter.


XXX