Ett hållbart skogsbruk i Burma är möjligt
"Ett hållbart skogsbruk i Burma är möjligt”. Det var budskapet som drygt 100 ombud och andra berörda parter från hela världen fick höra när de deltog i den första trepartskonferensen om skogsbruk någonsin som ägde rum i Yangon, Burma inför kongressen i Bangkok. ”Ett hållbart skogsbruk som främjar social rättvisa, miljöskydd och ekonomisk avkastning har potential att lindra fattigdomen, driva den ekonomiska utvecklingen framåt, skapa arbetstillfällen och bidra till en hälsosam miljö, lokalt och globalt”, underströk BTI:s generalsekreterare Ambet Yuson. Konferensen i Yangon den 28 och 29 november 2013 anordnades av BTI i samarbete med republiken Burmas ministerium för miljöskydd och skogsbruk (MOECAF) och ministeriet för arbetsmarknad, sysselsättning och social trygghet (MOLES).

Över 3 300 fabriksjobb är hotade på grund av skogsbruksmetoder som uppmuntrar till avskogning och skogsförstörelse. Förra året införde regeringen en miljöskyddslag som en åtgärd för att rädda jobb och främja en hållbar utvecklingsprocess.

”Vi välkomnar denna konferens, som bidrar med globala erfarenheter och kunskaper för att befrämja ett samarbete med internationella institutioner och experter med den klara målsättningen att främja hållbara skogsbruksmetoder i Burma”, sade Win Htunm, minister för miljöskydd och skogsbruk, som deltog i konferensen.

I syfte att stärka den sociala dialogprocessen mellan arbetsgivarna och de fackliga organisationerna uppmanade Barbar Cho, gemensam generalsekreterare för Burmas trä- och skogsvaruhandelsorganisation, ILO att stödja kapacitetsuppbyggnad och utbildning för arbetsgivarorganisationer som ett sätt att i samverkan med arbetstagarnas organisationer driva agendan för anständiga jobb framåt.

Maung Maung, generalsekreterare i Burmas fackliga centralorganisation konstaterade: "Öppnandet av landets ekonomi innebär också ett tillfälle att utveckla en agenda för anständiga jobb för arbetarna inom Burmas trä- och skogssektor och att deras aktiva medverkan är av vital betydelse för att säkerställa att ett hållbart skogsbruk i landet i fortsättningen också omfattar arbetstagarnas rättigheter.”

Rama Chandra Khuntia, BTI:s vice ordförande för Asien och Stillahavsområdet, konstaterade: "Efter diskussionerna och det vi lärt oss av den här konferensen återstår det mycket att göra innan man säkerställt att den begynnande utvecklingsprocessen mot ett hållbart skogsbruk i Burma återspeglar de nationella förhållandena och ändå är i överensstämmelse med internationellt accepterade standarder.”