Regionala kvinnokommittéerna sänder starkare budskap till kongressen
Efter sitt temaforum delade kvinnorna upp sig i regionala kvinnokommittéer för Europa, Afrika och Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet samt Latinamerika och Karibien. De kvinnliga delegaterna utbytte erfarenheter och exempel på bästa praxis från sina respektive regioner, diskuterade frågor som är viktiga för kvinnor och kom överens om vilka personer som skall presentera resolutionerna på kongressen.

Å Europas vägnar underströk Mercedes Landolfi att "det är viktigt att framföra ett starkare och annorlunda budskap än det som sades för fyra år sedan och att visa solidaritet med våra kvinnliga kolleger från andra regioner i världen."

Frågor som är särskilt viktiga för kvinnor är bland annat otrygga arbetsförhållanden, sysselsättning för unga kvinnor, utbildning av kvinnor, lika lön för likvärdigt arbete. En av de ukrainska delegaterna underströk att ”kollektivavtalen har en avgörande betydelse när det gäller att påverka politiker och myndigheter i jämställdhetsfrågor."