Meddelande – ändrad plats den 3 december
Välkomstdrinken den 3 december kl 19.00 har flyttats till SAMBAL Bar and Grill som befinner sig på bottenplanet, mot Pier-floden.