Afrika och Mellanösterns kvinnokommitté kräver mer synlighet
Regionala kvinnokommittén för Afrika och Mellanöstern sammanträdde på lördagseftermiddagen den 1 december 2013 i Bangkok där de förberedde sig för BTI:s internationella kvinnokommittés möte.

Under ledning av Edna Opoku Boakye, ordförande i Internationella kvinnokommittén och i BTI:s regionala kvinnokommitté diskuterade mötet situationen för kvinnorna inom entreprenad- och byggsektorn i Afrika och Mellanöstern med fokus på två huvudområden:

  • Inrättande av adekvata resurser för rekrytering och utbildning av kvinnor inom BTI:s sektorer

  • Ökad synlighet för de aktiviteter som främjar kvinnors deltagande i fackliga aktiviteter

    Avslutningsvis bekräftade kvinnokommittén för Afrika och mellanöstern den resolution som antogs vid dess senaste möte i Abuja, Nigeria och som skall läggas fram för BTI:s 3:e världskongress.