BTI:s BANGKOK-DEKLARATION
”Rättvisa åt alla och jobb för alla”. BTI:s medlemmar för en daglig kamp för detta mål. Från Qatar till Panama till Uganda; från IKEA till Holcim, till Lafarge, befinner sig BTI:s medlemmar i frontlinjen till försvar för social rättvisa. De bestående följderna av den nyliberala politiken ger oss alla än en gang anledning att inse att en nationalekonomis eller en regerings framgångar inte är beroende av hur många miljardärer ett land har eller hur stor dess BNP är. Det är de anställdas kunskaper, färdigheter och kompetens som skapar ett samhälles välstånd. De har rätt till sin andel av samhällets tillgångar.

Det oreglerade globala kapitalet har lett till social oro och civila spänningar, ekonomiska flyktingar och klimatkris. Mängden människovärdiga jobb minskar medan fattigdomen ökar. Klyftan mellan rika och fattiga fortsätter att växa. Ojämlikheten leder ofta till att de yngre generationerna fastnar i fattigdom. I många länder i världen står den yngre generationen inför en ännu osäkrare framtid än sin föräldrageneration.

När facket bekämpas och ignoreras så leder det till social nedrustning. Våra fackföreningar
samarbetar mer än någonsin på alla fem kontinenterna för arbete och rättvisa för alla. Det betyder attvi ställer gemensamma krav på likaberättigad tillgång till ett värdigt arbete, en lön som räcker för att leva ett människovärdigt liv, rimliga arbetstider, hälsa och säkerhet samt social trygghet. Det är bara de länder där arbetarna har möjlighet att organisera sig och verka i fria och oberoende fackliga organisationer som detta kan uppnås.

För det första: Vi skall kämpa för en rättvis, social och hållbar politik. Regeringarna måste investera I infrastruktur, innovation, forskning och utveckling samt utbildning och yrkesutbildning. För att finansiera detta måste de rika vara med och betala. Och här måste facket fungera som sociala och politiska aktörer i samhällslivet.

För det andra: Vi kräver respekt för facket. Vi blir attackerade och kämpar varje dag för rätten att vara med i facket och få komma i åtnjutande av det skydd som kollektivavtalen ger. Det är absolut nödvändigt att bygga upp starkare fackföreningar i världens alla länder och få medlemsantalen att stiga. I Colombia och på andra håll i världen får det inte hända igen att fler fackliga aktivister blir mördade. Ingen arbetstagare får förlora sitt jobb för att han eller hon organiserar sig fackligt BTI:s medlemsförbund skall i enighet och solidaritet och tillsammans med sina 12 miljoner medlemmar kämpa för människovärdiga, säkra och hållbara arbetsplatser.
Vi fortsätter vi solidariska kamp för ”Arbete för alla och Rättvisa åt alla”!