Paneldebatt om organisering, mobilisering och kampanjer för Jobb för alla, rättvisa åt alla
Paneldeltagarna, som representerade bl.a. ILO, Amnesty International och BTI:s delegation till Qatar riktade in sig på konkreta strategier för mobilisering och kampanjarbete. Framför allt fokuserade man på BTI:s kampanj i Qatar och på hur viktigt det är med partnerskap för att få till stånd anständiga jobb för migrantarbetare.

Varje paneldeltagare informerade om det arbete deras respektive organisationer bedriver. ILO skall leda den globala migrationsgruppen 2014 för första gången. ”Det är nödvändigt att få med arbetsmarknadens parter i processerna”, sade ILO:s chef för migrationsfrågor. ”För ILO är den sociala dialogen nyckeln tillsammans med utbildning och kapacitetsuppbyggnad.”

Amnestys rapport vittnade om hur omfattande missförhållandena är. ”Det är det rådande systemet som ger arbetsgivarna möjlighet att exploatera migrantarbetarna.” Amnesty tillade: Man måste ändra på praxis i Gulfområdet.”

För BTI: ”Om Qatar vill behålla VM så måste de åtminstone respektera miniminormerna. Av de 150 migrantarbetarna som vi mötte under besöket var det ingen som kände till den nationella kommittén för mänskliga rättigheter.”

Till sist underströk man hur viktigt det är med solidaritet mellan värdländerna och ursprungsländerna liksom också ”att man hjälper migrantarbetare i hela världen” och inte bara fokuserar på några få länder. MOU och arbete med regeringarna om standardkontrakt måste tas under övervägande.

En delegat från Kanada påpekade hur viktigt det är med de Panamerikanska spelen 2015 som byggs av fackliga medlemmar. ”Arbetarna kommer att visa RÖTT kort!”

En delegat från Sri Lanka underströk betydelsen av att ha en gemensam standard för Sydostasien för att undvika att man undertecknar avtal separat.

En kvinnlig delegat från Afrika sade: ”Det är många kvinnliga arbetare som inte är skyddade och som försvinner. Vi måste också göra något för dem.”

Sessionen sammanfattades med slutsatsen att ”det bara är genom att samarbeta som vi kan lyckas. Det kommer att ta tid, men solidaritet är det starkaste vapnet vi har.”

Gratulationer till Kahutindo som vann skyddsutrustningen som skänkts av GS Sverige” Tack GS!